didokas

didokas
size

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • didokas — didókas, didóka bdv …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • didokas — didokas, a adj. (1) K, à (3); R 1. gana didelis, apydidis: Didokas žemės sklypas Mrj. Butelys biškį per didokas Rm. Atvešiu jums didoką straipsnį J.Jabl. Lauke gadin tabokus vabalėliai, tarp kurių didokiejai yra: a) lauko kirmėlės, b) spragiai S …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • didoka — didókas, didóka bdv …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • padidokas — padidokas, a adj. (1), pãdidokas (1) KlvrŽ, Trkn gana didokas: Padidoka merga Ds. Padidokas namas pasistatyta Ds. Jau pãdidokas katytis – galia pelioti Trk. Jau pãdidoki agrasinai besantys Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • antinas — 2 antìnas sm. (2) didokas marškinių antis: Ir paties antìnas nemažas Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ančiokas — ančiõkas sm. (2) paaugęs, didokas ančiukas: Ančiõkas nebemažas buvo Pn …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apydidis — apydidis, ė adj. (1) gana didelis, didokas: Atvežk apydidį vežimą, kad pakaktų pakratam ir kad kitam kartui liktų Vb. Jų arklys apydidžių veislės Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apydiktis — ×apydiktis, ė (hibr.) adj. (1) gana diktas, didokas: Jau apydiktis vyrukas Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apyplatis — apyplatis, ė adj. (1) 1. platokas, nemažo skersmens: Jos audeklas apyplatis Gs. Pasidirbo apyplates šlajas Grg. Apyplačios burnos mergiotė Ėr. Vyras apyplačių pečių Ėr. apyplačiai adv.: Kai drapana apyplačiai pasiūta, ne taip plyšta Jnšk. Ar ne… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apystambis — apystambis, ė adj. (1) 1. gana stambus, rupus. apystambiai adv.: Aš tau sakiau sumalt apystambiai, o tu sumalei per daug smulkiai Sl. 2. didokas, storokas: Jų visi apystambiai arkliai Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atšaliai — atšaliaĩ sm. pl. (3b) prie lauko (dirvų) didokas nedirbamos akmenuotos ar šlapios žemės plotas, paprastai ganyklomis laikomas: Menka ganykla, tėra atšaliaĩ – liesa žolė, ir tos pačios mažai Plng. Par naktį arkliai buvo atšaliūsè Pln …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”